''

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:16 27/12/2013  

QUI CHẾ THI ĐUA ĐƠN VỊ
QUI CHẾ THI ĐUA ĐƠN VỊ

  PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS PHONG BÌNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
   

 

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THI ĐUA

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại văn phòng trường THCS Phong Bình đã tiến hành hội nghị thi đua nhằm thống nhất các tiêu chí thi đua cho năm học 2013 – 2014 và các năm học tiếp theo.

A. Thành phần:      

1. Thầy Lê Thừa Triều:         Hiệu trưởng - Trưởng ban thi đua.

2. Thầy Nguyễn Đôn Vũ:      CT Công Đoàn - Phó ban thi đua.

3. Cô Trương Thị Mỹ Thùy: TTCM - Thư ký hội đồng.

Cùng tất cả các thầy cô trong BGH, TTCM, TPCM, BTĐ, TPT.

B. Nội dung:

1. Thầy Lê Thừa Triều thông qua dự thảo về các tiêu chí thi đua (có văn bản kèm theo)

2. Hội nghị thảo luận, bổ sung các ý kiến vào các tiêu chí thi đua cá nhân, tập thể.

     Ngoài những qui định chung vềcông tác thi đua khen thưởng của cấp trên, trường THCS Phong Bình đã tổ chức Hội nghị để bàn chi tiết công tác thi đua của đơn vị. sau một ngày làm việc, hội nghị đã làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

I. Về tập thể:

1. Tổ tiên tiến:

- 100% giáo viên tham gia các hoạt động của trường và các đoàn thể, nếu vắng phải có lý do.

- Không có giáo viên, nhân viên vi phạm chuyên môn cũng như các quy định khác như KHHGĐ, ATGT,…

- Hồ sơ tổ chuyên môn xếp loại A, hồ sơGV-NVxếp loại A, B.

- Giáo viên hoàn thành tốt các công tác chuyên môn: soạn giảng, chấm chữa, triển khai các chuyên đề và các hoạt động chuyên môn khác.

- Có học sinh giỏi từ cấp Huyện trở lên.

- Có giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên.

- Có các thành tích khác trong chuyên môn, trong các hoạt động khác.

- Tỉ lệGV-NVtrong tổ đạt danh hiệu LĐTT trở lên đạt từ 50% trở lên.

2. Lớp tiên tiến:

- Phải đạt chi Đội mạnh.

- Học sinh giỏi đạt tỉ lệ từ 5% trở lên. Học sinh yếu kém dưới 10%.

- Không có học sinh vi phạm các nội quy của trường (có biên bản xử lý của Liên đội, nhà trường)

- Tham gia tốt các hoạt động của trường, Liên đội.

- Hoàn thành các khoản thu đúng quy định.

- Tham gia BHYT đạt tỉ lệ 100%, BHTD từ 75% trở lên.

- Tỉ lệ lớp được xét lớp tiên tiến từ 30 – 35% /tổng số lớp của toàn trường.

3. Chi đội mạnh:

- Tham gia đầy đủ các phong trào của Liên Đội.

- Có thành tích cao trong các phong trào thi đua của Liên Đội.

- Có không quá 01 học sinh vi phạm nội quy của nhà trường (có biên bản xử lý của Liên đội, nhà trường).

- Tham gia BHYT đạt tỉ lệ 80%, BHTD từ 70% trở lên.

- Xếp vị trí thi đua từ 1 – 15 (không kể lớp chọn).

- Tỉ lệ chi đội được xét chi đội mạnh từ 80 – 85% /tổng số chi đội của toàn Liên đội.

* Nếu có chi đội bị cắt danh hiệu thi đua thì giữ nguyên số lượng còn lại, không bổ sung thêm.

II. Về cá nhân:

1. Đối với lao động tiên tiến:

- Biết sử dụng máy vi tính.

- Chất lượng bộ môn: giỏi từ 5% trở lên, yếu dưới 10%. Đối với lớp 81,2,3: giỏi từ 3% trở lên, yếu dưới 10%.

- Có SKKN xếp loại A, B.

- Đối với GVCN: lớp chủ nhiệm đạt vị thứ từ 1 – 15 (không kể lớp chọn).

- Đối với nhân viên: hoàn thành các công được giao và được tổ xếp loại tốt.

- Đối với cán bộ quản lí phải chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

2. Đối với chiến sỹ thi đua cơ sở:

- Biết sử dụng máy vi tính thành thạo.

- Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh đang trong thời gian được công nhận hoặc có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khác được hội đồng thi đua xem xét.

- Các hoạt động khác phải có thành tích xuất sắc.

- Các tiết thao giảng được tổ, trường xếp loại tốt.

- Tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học và làm thêm đồ dùng có tính sáng tạo.

- Có SKKN xếp loại A, B.

- Đối với nhân viên: hoàn thành xuất sắc các công việc được giao và được tổ xếp loại tốt.

- Đối với cán bộ quản lí phải chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

(Ngoài ra các danh hiệu thi đua trên được xét theo các tiêu chí chung của Phòng Giáo Dục)

3. Đối với chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh trở lên: tùy tình hình thực tế của đơn vị và thành tích cá nhân để hội đồng thi đua xem xét.

III. Quy định về ngày giờ công:

- Ngày giờ công tính cho tất cả các hoạt động.

- Quan tang hôn tế tứ thân phụ mẫu nghỉ không quá 03 ngày, có đơn xin phép được BGH phê duyệt. Nếu nghỉ quá 03 ngày thì phải được sự đồng ý của BGH.

- Nghỉ do ốm đau đột xuất, gửi đơn sau một ngày và tự nhờ GV dạy thay.

- Ốm đau ở nhà nghỉ không quá 03 ngày, có đơn xin phép có chữ ký của BGH và tự nhờ GV dạy thay.

- Nghỉ do công việc nhà không quá 01 ngày có đơn xin phép gửi về BGH và tự nhờ GV dạy thay có phê duyệt của BGH.

- Nằm viện có đơn xin phép gửi về BGH (chậm nhất sau 01 ngày)

- Hiệu trưởng đi công tác thì Phó hiệu trưởng xử lý đơn xin phép và phải báo cho hiệu trưởng.

- Nghỉ quá 10 ngày (không theo chế độ)/ học kỳ không đạt danh hiệu LĐTT (kể cả không liên tục)

- Nghỉ không có đơn xin phép tại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng xem như nghỉ không phép.

- Vắng không phép :

  + 01 ngày: BGH mời về làm việc.

  + Từ 02 ngày trở lên: TT và BGH lập biên bản và không xét danh hiệu LĐTT (kể cả không liên tục)

  + Từ 05 ngày trở lên: TT và BGH xử lý kỷ luật và xếp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm (kể cả không liên tục)

      * Cho phép sử dụng điện thoại trong các trường hợp sau:

- Bản thân, tứ thân phụ mẫu, anh chị em ruột, vợ chồng và con đau ốm đột xuất có quyền gọi điện thoại báo về BGH, gửi đơn xin phép sau 01 ngày và tự nhờ GV dạy thay (sau đó giải quyết theo chế độ)

- GV đau đột xuất nằm ở nhà thì gọi điện báo về BGH và tự nhờ GV dạy thay, gửi đơn xin phép trong ngày. Trường hợp GV xa trường trên 40 km gửi đơn chậm sau 01 ngày.

- Lặp lại không quá 03 lần trong 01 năm.

* Bản hướng dẫn kiểm điểm thi đua cá nhân:

I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

1. Lập trường tư tưởng: (Tốt: 3 điểm, Khá: 2 điểm, Trung bình: 1 điểm) …….

2. Tham gia các sinh hoạt chính trị do Trường, Phòng giáo dục tổ chức (đầy đủ: 3 điểm; không nghiêm túc: 2 điểm; vắng quá 01 buổi: 0 điểm)   …….

Tổng điểm mục I:………….

II. CHUYÊN MÔN:

1. Hồ sơ sổ sách: (Tốt: 3điểm; khá: 2điểm; Trung bình: 1điểm; Yếu: 0điểm)….x 2 = …….

2. Giảng dạy: (Tốt: 3điểm; khá: 2điểm; Trung bình: 1điểm; Yếu: 0 điểm):.…..x 2 =…….

3. Chấm chữa:

- Đảm bảo quy chế, kịp thời: 3 điểm                     …….

- Đảm bảo quy chế, không kịp thời: 2 điểm          …….

- Không đảm bảo quy chế: 0 điểm                        …….

* Lưu ý: - Việc kiểm tra chấm chữa căn cứ vào việc kiểm tra lịch báo giảng, sổ gọi tên ghi điểm và cổng thông tin điện tử)

- Thời gian quy định: 3 tuần đối với môn Ngữ văn, 2 tuần đối với môn Toán và các môn khác kể từ ngày kiểm tra)

4. Thông tin 2 chiều: (Tốt: 3điểm; khá: 2điểm; Trung bình: 1điểm; Yếu: 0điểm) …….

5. Có học sinh giỏi đối với bộ môn trực tiếp dạy bồi dưỡng: (cấp huyện 5điểm; cấp tỉnh: 10điểm và tham gia chia trung bình)

* Trong mục II giáo viên thực hiện chuyên môn không đảm bảo nếu vi phạm lần 2 thì xếp loại học kỳ đó không đạt yêu cầu.

Tổng điểm mục II:   ……….

III. NGÀY GIỜ CÔNG:

1. Không nghỉ: 3điểm                                                                                              …….

2. Nghỉ dưới 3 ngày có phép (không có chế độ, có đơn tại hiệu trưởng): 2điểm   …….                         

- Nghỉ từ 4 đến 6 ngày có phép: 1điểm

- Nghỉ từ 6 ngày trở lên có phép: 0điểm (không kể trường hợp nằm viện có đủ hồ sơ) .…....

- Nghỉ không phép 1 ngày: 0điểm                                                                                    …….

3. Ra vào lớp:

- Nghiêm túc: 3điểm.                               …….

- Khá: 2điểm                                             …….

- Không nghiêm túc: 0điểm                     …….

Tổng điểm mục II:………..

IV. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM:

1. Công tác vận động duy trì số lượng:

- Duy trì 100%: 3điểm.                        …….

- Giảm từ 1-2 học sinh: 2điểm            …….

- Giảm 3 học sinh: 1điểm                    …….

- Giảm trên 3 học sinh: 0điểm             …….

2. Chất lượng 2 mặt: (có bảng tổng kết kèm theo)

- Đảm bảo kế hoạch đầu năm: 3 điểm                                                                  …….        

- Không đảm bảo: + Mức 1: Lệch không quá 5%: 2điểm                                    …….

                                + Mức 2: Lệch vượt quá 5%:   1điểm                                    …….

     (So với kế hoạch đề ra đầu năm )

3. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ:

- Tốt: 3 điểm; khá 2 điểm; Trung bình: 1 điểm; Yếu: 0 điểm.                             …….

4. Công tác chủ nhiệm:

- Lớp chủ nhiệm đạt vị thứ 1:            5 điểm.                                                       …….

- Lớp chủ nhiệm đạt vị thứ 2-5:         4 điểm.                                                       …….

- Lớp chủ nhiệm đạt vị thứ 6 -10:       3 điểm.                                                      …….

- Lớp chủ nhiệm đạt vị thứ 11-15:    2 điểm.                                                        …….

- Lớp đạt các vị thứ còn lại:               1 điểm.                                                       …….

Lưu ý: các lớp chủ nhiệm nếu tăng 01 bậc (so với năm trước) được cộng 1 điểm (mức cộng tối đa không quá 5 điểm), nếu giảm không bị trừ điểm.                                                     

* Đối với lớp chọn:

- Nếu xếp vị thứ từ 2 – 5: trừ 2 điểm (trong số điểm đạt được).

- Nếu xếp vị thứ từ 6 – 10: 0 điểm (tham gia chia trung bình)

Tổng điểm mục IV:………..

V. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ:

Tham gia đầy đủ, tích cực công tác Đội, Đoàn, Công đoàn…: 3 điểm.

-Vắng từ 1- 2 buổi: 2 điểm

-Vắng từ 3 - 4 buổi: 1 điểm.

-vắng trên 4 buổi: 0 điểm

Tổng điểm mục V:……....

TỔNG CỘNG: I-V:……….                  Điểm trung bình:…………..

VI. TỰ XẾP LOẠI:…………………………..

*Lưu ý :

- Chiến sĩ thi đua các cấp.        (đạt 90%  trở lên so với tổng số điểm)

- Lao động tiên tiến.                 (đạt 80% trở lên so với tổng số điểm).

- Hoàn thành nhiệm vụ.            (đạt 50-65% trở lên so với tổng số điểm)

- Không hoàn thành nhiệm vụ. (dưới 50% tổng số điểm)

- Mục nào không phụ trách thì không tính điểm, không tham gia chia trung bình .

- Các tiêu chuẩn lao động tiên tiến, CSTĐ các cấp có tiêu chuẩn thống nhất của hội đồng thi đua nhà trường.

VII. TỔ XẾP LOẠI:   ………………………

Hội nghị kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

                                                                                                                      Phong Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2013                                             

                   TRƯỞNG BAN THI ĐUA                                                                                                                              THƯ KÝ

                      HIỆU TRƯỞNG

 

               

 

                       Lê Thừa Triều                                                                                                                                  Trương Thị Mỹ Thùy